czerwiec 2021

Mieszkanie socjalne – jaki należy posiadać dochód, aby otrzymać mieszkanie socjalne?

  • by

Czym jest mieszkanie socjalne? Mieszkanie socjalne to lokal przeznaczony do celów mieszkaniowych oferowany przez gminę. W świetle prawa przeznaczone jest dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej – pozostających bez pracy, bezdomnych, tudzież nie mogących sobie pozwolić na wynajem mieszkania ze względów finansowych.  Mieszkanie socjalne przyznawane jest na czas określony, w odróżnieniu od mieszkań komunalnych, nie jest dziedziczone, ani też nie można go wykupić na własność. Mieszkania socjalne bardzo często usytuowane są daleko od centrum miasta, na peryferiach. Powierzchnia… Czytaj więcej »Mieszkanie socjalne – jaki należy posiadać dochód, aby otrzymać mieszkanie socjalne?